Gel bôi trơn hỗ trợ quan hệ mỗi khi bị khô âm đạo

Gel bôi trơn hỗ trợ quan hệ mỗi khi bị khô âm đạo thường sử dụng khi phụ nữ, gay quan hệ, hay mỗi khi dùng đồ chơi tình dục sextoy âm đạo giả.